Sean

POPEYE No. 870

SeanがPOPEYE No. 870に登場しています!

Ph: Shunya Arai
Sty: Shinichi Sakagami
HM: Risa Fukushima