Shen

WWD 12/9号

Shenが、WWD 12/9発売の表紙に登場しています!

Ph: Teruo Horikoshi
Sty: Yoshi Miyamasu(SIGNO)
HM: KATO